Pediatria jest jedną z najstarszych specjalizacji w medycynie chińskiej. W odniesieniu do diagnozowania i leczenia chorób dziecięcych do dziś można zaobserwować utrzymujący się rozwój. Różnorodne techniki Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, takie jak ziołolecznictwo, akupunktura, masaż chiński i terapia dietą, służą jako pomoc i sposoby rozwiązywania problemów zdrowotnych u dzieci przez ponad 2000 lat.

mgr med. Marta Kubisz posiada tytuł pediatry uzyskany na najstarszym uniwersytecie tradycyjnej medycyny chińskiej Nanjing Jiangsu University of Chinese Medicine w Nankinie (Chiny). Obroniła pracę dyplomową poświęconą przyspieszeniu leczenia dzieci z syndromem ADHD dzięki technikom masażu Xiao TuiNa i receptury ziołowej Qi Ju Di Huang Wan.