Szkolenie „Chiński Masaż TuiNa I stopnia” – Podstawy

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną poznać tajniki chińskiego masażu TuiNa opartego na zasadach energetyki według medycyny chińskiej.

Cel szkolenia – zdobyć solidną bazę teoretyczną i praktyczną wykonywania masażu TuiNa 

Zastosowanie zdobytej wiedzy – Szkolenie daje niezbędne podstawy znajomości technik masażu TuiNa i struktury energetycznej ciała. Jest wspólnym trzonem nauczania dla dwóch specjalizacji: Zastosowanie w terapiiChiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne Zastosowanie w profilaktyce zdrowia – Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Relaksacyjne

Szkolenie polega na odbyciu wszystkich kursów zawartych w programie oraz zdaniu egzaminu teoretyczno-praktycznego I stopnia.

Program szkolenia

Kliknij na każdy kurs, aby przejść do szczegółów jego programu, terminów i ceny.

Moduł 1

Moduł 2

Moduł 3

*Egzamin teoretyczno-praktyczny I stopnia – mogą do niego przystąpić studenci, którzy zaliczyli wszystkie kursy I stopnia. Egzamin jest sprawdzianem znajomości podstaw teorii medycyny chińskiej, systemu energetycznego meridianów oraz praktyki masażu TuiNa i ćwiczeń Qi Gong.

Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)

Zdanie egzaminu I stopnia jest uwieńczone wydaniem przez Szkołę SanBao Academy Certyfikatu  „Chiński Masaż TuiNa I stopnia – Techniki Podstawowe”, który pozwala na kontynuację szkolenia i wybór specjalizacji: Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne lub Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Relaksacyjne.

Ogólne zasady odbywania się szkoleń w programach Chińskiego Masażu TuiNa:

1. Można zapisać się na pojedyncze kursy z osobna bez obowiązku decydowania się na cały program szkolenia. Zalecane jest chronologiczne zaliczanie modułów.

2. Można rozłożyć odbywanie kursów na czas nieokreślony. Kurs zaliczony ma ważność bezterminową

3. Dopiero po odbyciu wszystkich kursów można przystąpić do bezpłatnego egzaminu teoretyczno-praktycznego w wybranym przez siebie terminie i powtarzać go bezpłatnie nieograniczoną ilość razy aż do momentu jego zdania.

W trakcie nauki, ukończenie każdego z modułów potwierdzane jest wydaniem zaświadczenie Szkoły SanBao Academy ze szczegółami programu oraz ilością odbytych godzin szkoleniowych.