Kursy i Szkolenia w języku polskim

Obok pojedynczych kursów o tematyce związanej z medycyna chińską, oferujemy naukę technik Chińskiego Masażu TuiNa w obrębie dwóch specjalizacji: Terapeutycznej i Relaksacyjnej. 

W związku z czym, organizujemy dwa programy szkoleniowe, które otrzymały akredytację Światowej Federacji Masażu – Certified by World Massage Federation (WMF) i pozwalają na otrzymanie międzynarodowego dyplomu Federacji po zaliczeniu egzaminu końcowego.

Szkolenia specjalistyczne w zakresie technik Chińskiego Masażu TuiNa

polegają na odbyciu wszystkich kursów z listy wybranego kierunku nauczania i zdaniu egzaminów zaliczeniowych.

W trakcie nauki, ukończenie każdego z modułów potwierdzane jest wydaniem zaświadczenie Szkoły SanBao Academy ze szczegółami programu oraz ilością odbytych godzin szkoleniowych.

Ogólne zasady odbywania się szkoleń w programach Chińskiego Masażu TuiNa:

1. Można zapisać się na pojedyncze kursy z osobna bez obowiązku decydowania się na cały program szkolenia. Zalecane jest chronologiczne zaliczanie kursów. 

2. Można rozłożyć zaliczanie kursów danego programu na czas nieokreślony. Kurs zaliczony ma ważność bezterminową

3. Dopiero po odbyciu wszystkich kursów z danego programu szkolenia można przystąpić do bezpłatnego egzaminu teoretyczno-praktycznego w wybranym przez siebie terminie i powtarzać go bezpłatnie nieograniczoną ilość razy aż do momentu jego zdania (nie dotyczy Międzynarodowego Egzaminu WMF)

Kliknij na każdy moduł, aby przejść do szczegółów jego programu, terminów i ceny.

I stopień – Nauka podstaw Masaż TuiNa  

Zobacz Program 

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną poznać tajniki chińskiego masażu TuiNa opartego na zasadach energetyki według medycyny chińskiej.

Cel szkolenia – zdobyć solidną bazę teoretyczną i praktyczną wykonywania masażu TuiNa 

Zastosowanie zdobytej wiedzy – Szkolenie daje niezbędne podstawy znajomości technik masażu TuiNa i struktury energetycznej ciała. Jest wspólnym trzonem nauczania dla dwóch specjalizacji: Zastosowanie w terapiiChiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne Zastosowanie w profilaktyce zdrowia – Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Relaksacyjne

II stopień – Wybór specjalizacji Masażu TuiNa
1. Kierunek terapeutyczny

Zastosowanie w terapiiChiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne

Zobacz Program

2. Kierunek Wellness & Spa

Zastosowanie w profilaktyce zdrowia Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Relaksacyjne

Zobacz Program

III stopień – Pogłębianie wiedzy w specjalizacjach Masażu TuiNa
1. Kierunek Terapeutyczny 

Kursy dostępne dla studentów, którzy posiadają Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne”. W innych przypadkach, prosimy o kontakt z sekretariatem w celu rozpatrzenia kandydatury.

Zobacz Program

2. Kierunek Wellness & Spa

Kursy dostępne dla wszystkich, którzy pragną zgłębić relaksacyjne techniki masażu TuiNa 

Zobacz Program

 

 

 

Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)

TERMINARZ NADCHODZĄCYCH KURSÓW I MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH

Tylko oznaczone kursy oferują zniżkę 15% dla Studentów SanBao Academy, którzy zaliczyli egzamin I stopnia i otrzymali Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa – Techniki Podstawowe”.  Zniżka 15% nie kumuluje się z cenami promocyjnymi.