Szkolenie „Chiński Masaż TuiNa – Techniki Terapeutyczne”

Szkolenie przeznaczone dla studentów, którzy posiadają Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa I stopnia – Techniki Podstawowe”

Cel szkolenia – zdobyć solidną wiedzę teoretyczną i praktyczną używania Masażu TuiNa jako narzędzia terapeutycznego w zabiegach medycyny chińskiej.

Zastosowanie zdobytej wiedzy – Szkolenie daje niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną do stosowania Masażu TuiNa w terapii

Szkolenie polega na odbyciu wszystkich kursów zawartych w programie oraz zdaniu egzaminu teoretyczno-praktycznego II stopnia.

Program szkolenia

Kliknij na każdy kurs, aby przejść do szczegółów jego programu, terminów i ceny.

Pierwszy etap szkolenia – polega na zaliczeniu kursów przygotowujących do egzaminu II stopnia. 

Moduł 1

 • Patogeneza i patomechanizmy TMC (kurs online) ZWOLNIONE są osoby, które posiadają zaświadczenie ukończenia podobnego poziomu nauczania w innej szkole medycyny chińskiej
 • Metody diagnozowania TMC (kurs online) ZWOLNIONE są osoby, które posiadają zaświadczenie ukończenia podobnego poziomu nauczania w innej szkole medycyny chińskiej
 • Diagnoza z języka (kurs online) ZWOLNIONE są osoby, które posiadają zaświadczenie ukończenia podobnego poziomu nauczania w innej szkole medycyny chińskiej
 • Zajęcia praktyczne diagnozowania w medycynie chińskiej – zajęcia stacjonarne (kurs trzydniowy) 

Moduł 2

 • Moksa i Bańki ogniowe w praktyce Masażu TuiNa – zajęcia stacjonarne (kurs trzydniowy)

Moduł 3

 • Podstawy anatomii dla masażystów ZWOLNIONE są osoby, które posiadają zaświadczenie ukończenia podobnego poziomu nauczania anatomii w innej szkole

Egzamin teoretyczno-praktyczny II stopnia – dostępny dla studentów, którzy zaliczyli wszystkie kursy pierwszego etapu szkolenia. Egzamin sprawdza znajomość zaawansowanych teorii medycyny chińskiej (patomechanizmy i diagnoza) oraz technik pomocniczych (moksa i bańki ogniowe) jak i podstaw anatomii. Zdanie egzaminu upoważnia do dalszego etapu szkolenia, część druga.

Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)

Drugi etap szkolenia – dostępna jedynie dla studentów, którzy zdali Egzamin teoretyczno-praktyczny II stopnia.  Polega na odbyciu w całości  trzyczęściowego kursu:  

 • Techniki zaawansowane TuiNa – Strategia terapeutyczna medycyny chińskiej w jednostkach chorobowych Szkolenie zasadnicze – zajęcia stacjonarne (80 godzin lekcyjnych):

Część 1 – Choroby układu pokarmowego i podstawy dietetyki według zasad medycyny chińskiej

Część 2 – Choroby układu oddechowego i układu moczowego

Część 3 – Choroby układu krążenia i  układu nerwowego 

Ukończenie szkolenia uwieńczone jest wydaniem przez Szkołę SanBao Academy Certyfikatu „Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne”
Miedzynarodowy Egzamin Dyplomowy „TuiNa Therapeutic Massage Level 1” certefied by WMF (World Massage Federation)
 • organizowany w osobnym terminie
 • dostępny dla studentów, którzy posiadają Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne”

Egzamin sprawdza teoretyczne znajomości strategii terapeutycznej TCM w jednostkach chorobowych oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych technik masażu TuiNa. Zdanie egzaminu uwieńczone jest wydaniem przez Światową Federację Masażu uznanego międzynarodowo dyplomu w języku angielskim oraz wpisaniem na oficjalną listę absolwentów Światowej Federacji Masażu (World Massage Federation). 

Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)

Chiński Masaż TuiNa – Zaawansowane Techniki Terapeutyczne

Kursy dostępne dla studentów, którzy posiadają Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa II stopnia – Techniki Terapeutyczne”. W innych przypadkach, prosimy o kontakt z sekretariatem w celu rozpatrzenia kandydatury.

Kliknij na każdy kurs, aby przejść do szczegółów jego programu, terminów i ceny.

Zaawansowane Kursy Specjalistyczne Masażu TuiNa III stopnia
Ukończenie każdego kursu jest uwieńczone wydaniem przez Szkołę SanBao Academy Certyfikatu „Chiński Masaż TuiNa III stopnia” w danej specjalizacji. 
Miedzynarodowy Egzamin Dyplomowy „TuiNa Therapeutic Massage Level 2” certefied by WMF (World Massage Federation)
 • organizowany w osobnym terminie
 • dostępny dla studentów, którzy posiadają Międzynarodowy Dyplom WMF „TuiNa Therapeutic Massage – Level 1 ” oraz Certyfikat SanBao Academy „Chiński Masaż TuiNa III stopnia w danej specjalizacji”

Egzamin sprawdza teoretyczne znajomości strategii terapeutycznej TCM oraz praktyczne zastosowanie zaawansowanych technik masażu TuiNa w skończonej specjalizacji. Zdanie egzaminu uwieńczone jest wydaniem przez Światową Federację Masażu uznanego międzynarodowo dyplomu w języku angielskim precyzującym zakres specjalizacji oraz wpisaniem na oficjalną listę absolwentów Światowej Federacji Masażu (World Massage Federation). 

Wszystkie sesje egzaminacyjne odbywają się dwa razy do roku (czerwiec, grudzień)