Kurs online – „Podstawy teoretyczne Medycyny Chińskiej”

Wykładowca:

Lekarka TCM, absolwentka Uniwersytetu Medycyny Chińskiej w Nankinie (Chiny)
 
  • Skrypt w .pdf
  • 365 dni dostępu do nagranych wykładów
  • 3 spotkania grupowe z wykładowcą na platformie Zoom (raz w miesiącu – poniedziałek 18 : 30  –  20 : 30)

Zapraszamy do aktywnego udziału !

Kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną zapoznać się i zrozumieć podstawowe pojęcia i reguły terapeutycznego systemu medycyny chińskiej oraz fizjologię energetyczną organizmu.

PROGRAM 

Kurs objaśnia szczegółowo fundamentalne aspekty teoretyczne, na których zbudowany jest cały system diagnostyczno-terapeutyczny medycyny chińskiej.

Przedstawione zostaną podstawowe pojęcia, takie jak Energi Qi, Krew Xue, Płyny Organiczne Jin Ye, Martyca Jing, Teoria Yin Yang, Teoria Trzech Skarbów – SanBao i Teoria Pięciu Przemian – Wu Xing.

Zostaną również dokładnie omówione mechanizmy fizjologii energetycznej organizmu oraz charakterystyka i manifestacje narządów Zang Fu.

Szkolenie zawiera następujące materiały dydaktyczne w języku polskim, które udostępniane są po dokonaniu wpłaty za kurs:

  • Skrypty w formacie .pdf
  • Dostęp do wykładów w formie nagrań wideo przez 12 miesięcy
  • wstęp na organizowane każdego miesiąca dwugodzinne spotkania grupowe z wykładowcą, przeznaczone na pytania i dodatkowe wyjaśnienia przesłanych materiałów szkoleniowych (link do spotkań przesyłany jest po uprzedniej rejestracji mailowej). 

Materiały szkoleniowe oraz lik do nagrań wideo, są przesyłane po otrzymaniu pełnej wpłaty za kurs. 

Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie odbycia szkolenia w wymiarze 80 godzin szkoleniowych.

Cena za kurs: 1 200 zł

Na życzenie wystawiane są faktury bez VAT na firmę – w tym wypadku prosimy o podanie numeru NIP w wiadomości rejestracyjnej.

Po odbyciu wszystkich trzech spotkań z wykładowcą na platformie Zoom, wystawiane są zaświadczenia odbycia szkolenia w wymiarze 80 godzin lekcyjnych.

Rejestracja odbywa się elektronicznie. Zgłoszenia prosimy przesyłać wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej.

    ZGŁOSZENIE NA KURS

    Administratorem danych osobowych uczestnika rejestrującego się na szkolenie jest DaoDeTcm Sp.z.o.o.